Ποιος ήξερε ότι οι συνδετήρες του ιατρικού γραφείου είχαν μεταμφιεσθεί ως ένας πολυλειτουργικός ήρωας ομορφιάς καθ 'όλη τη διάρκεια; Πώς σε αγαπάμε; Ας υπολογίσουμε τους τρόπους ....